.
 

آدرس سایت سامانه یارانه نقدی:  http://www.refahi.ir


پیگیری موارد: اعلام رضایت جهت اهداء یارانه، انصراف از دریافت یارانه نقدی، اطلاعات یارانه پرداختی و شماره حساب


---------------------------------------------------


سامانه ثبت و سیدگی به درخواست ها: 
http://www.yaraneh10.ir


---------------------------------------------------

مدارک لازم جهت ثبت نام و جدا سازی یارانه:   
دانلود فایل